בתי הספר הקהילתיים מקנים חינוך המשקף את מחוייבותם לארגונים שונים בחיים היהודיים של הקהילה והמייצג השקפות מוסדיות מגוונות.
ועד החינוך תומך בבתי הספר ומלווה אותם על יד כך שהוא מייצג את מוסדות החינוך היהודי בפני ארגונים חינוכיים עירוניים וארציים.

מה זה עלים?

שם האתר עלי"ם מורכב מראשי התיבות של המילים: עדכון, למידה וידע למחנך.
באתר עלי"ם ימצא המחנך חומרים ומשאבים מקוונים, המיועדים להוסיף להכשרתו המקצועית וכן להעשיר את עבודתו עם התלמידים.על"ים מציג כלים ומשאבים מקוונים בשלוש שפות (עברית, ספרדית ואנגלית),המרוכזים במאגרים שונים במרשתת במטרה להפוך אותם לנגישים יותר למשתמש.