פיתוח שיקול דעת פדגוגי בהוראת העברית כשפה נוספת

הוובינר יציג את השיקולים הפדגוגיים העומדים מאחורי פיתוח יחידת לימוד יעילה
של יסוד דקדוקי-תחבירי בהוראת העברית כשפה נוספת.
יום ראשון, 16 בפברואר 2020, 21:00–22:30 שעון ישראל
מרצה: רחל לרנר-מור
להרשמה , לחץ כאן