18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

“Ronda de la Paz”

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

El olvido mata

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

Historia