18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

“Ronda de la Paz”

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

ABECEDARIO de la MEMORIA