אולפן עברית

ספר הלימוד המקיף להקניית יסודות השפה העברית המדוברת בישראל

על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוךֿ
האגף לחינוך מבוגרים

ULPAN HEBREW_01_Textbook_PDF_Secured_p100_ver02_SAMPLE (1)