אישים ומנהיגים

אישים ומנהיגים

דמויות מופת שונות שזורות בהיסטוריה של עם ישראל, היסטוריה רצופה דם ודמע אך גם גאווה ושמחה בשפע.