«אנו מכריזים בזאת…». תרבות יהודית ישראלית

«אנו מכריזים בזאת…»
מגילת העצמאות – המסמך המכונן למדינה יהודית ודמוקרטית
נתמקד בפסקה המתארת את ערכי היסוד של מדינת ישראל ונעמיק בערכי היסוד שבפסקה וברלבנטיות שלהם לחיינו.
היחידה מותאמת לכיתות ו’ וכוללת מדריך מפורט למורה, דפי עבודה אינטרקטיביים על הערכים השונים וסרטונים.