בין אדם לחברו בפרשת השבוע . כרך א״

הספרים לתלמיד כוללים דפי פרשת שבוע ובהם קטעים מן הפרשה וכן מדרשים, פרשנות, סיפורים שירים וחידות על הפרשה. לספרים מצורף אוגדן למורה ובו הסברים והעשרה על הפרשה, וכן הצעות לפעילויות בכיתה בעקבות הפרשה.

בין אדם לחברו. כרך א״