בנתיבי ירושלים העיר הקדושה לשלוש הדתות

בנתיבי ירושלים
העיר הקדושה לשלוש הדתות
כתבה ועיצבה: תמר הירדני
חוברת ללמידה ופעילויות על חשיבותה של ירושלים לשלושת הדתות.