בנתיבי ירושלים פרק 1. ירושלים עירי.

בנתיבי ירושלים
פרק 1. ירושלים עירי.
כתבה ועיצבה: תמר הירדני
חוברת עבודה על יום ירושלים