בראשית עם חברים. ספר וחוברת עבודה לתלמיד

מקראה + חוברת באישור משרד החינוך
בספר בראשית עם חברים כל הפרקים הנדרשים בתכנית הלימודים החדשה, מלווים בפירושים ובאיורים תומכים.
לחץ כאן