דג ליום הכיפורים

סיפור לקראיה ולשמיעה, מתוך אתר ״בפר האגדה לילדים״.

לחץ כאן