דקדוק הסמיכות

צירוף הסמיכות מעמיד כמה אתגרים לפני דוברי העברית בת ימינו – ביידוע, בריבוי ובצורת הנסמך.

בצירוף הסמיכות עומדות שתי מילים, לרוב שמות עצם, זו לצד זו ויוצרות יחידה אחת. המילה הראשונה היא הנסמך והיא משמשת גרעין של הצירוף, והמילה השנייה היא הסומך (אפשר לזכור זאת בעזרת ראשי התיבות נֵ"ס: נסמך סומך). למבנה זה – הנתפס כאמור כיחידה אחת מבחינות מסוימות – כמה כללים.

להמשך הקריאה, לחץ כאן