הָא לַחְמָא עַנְיָא – ארמית בהגדה של פסח

הפסקה ‘הא לחמא עניא’ פותחת את חלק ההגדה בליל הסדר (המכונה גם «מגיד»), כלומר את סיפור יציאת מצרים. כיום היא נאמרת בכל קהילות ישראל (חוץ מקהילות הקראים והשומרונים). בהגדות שבנוסח יהודי המזרח היא מתחילה במילים «בבהילו (=בחיפזון) יצאנו ממצרים» (רק המילה הראשונה בארמית).

אתר האקדמיה ללשון העברית

לקריאת המאמר, לחץ כאן