הבעה בעל פה – פורטל עובדי הוראה- מרחב פדגוגי

לדבר לפני קהל
נקודות מפגש של הבעה בעל פה בתחומי הדעת השונים
היכולת לדבר לפני קהל היא מיומנות חיונית לכל אדם, וחשיבותה הולכת וגדלה בעידן של תקשורת פתוחה, רשתות חברתיות ותהליכי גלובליזציה