הגדה של פסח: חלק ראשון – הלילה הזה

הגדה של פסח: חלק ראשון – הלילה הזה
בכל שנה אנו חוזרים וקוראים אותן מלים, אך לא תמיד מצליחים להבין את הקשר והרצף, שבסיפור יציאת מצרים.