ההכרזה על ישראל. תרבות יהודית ישראלית

נעמוד על תכני ההצהרה המקורית, שתורגמה כאן לראשונה לעברית; נכיר את הקונגרס היהודי העולמי ונלמד על יחסו למדינת ישראל. (יחידת עמיות יהודית).
היחידה מותאמת לכיתות ה’-ו’ וכוללת מדריך מפורט למורה, דף עבודה, סרטון, פעילויות יצירתית ומשחקים.