הוראת עברית כשפה שנייה. משרד החינוך

תלמידים עולים לומדים את העברית כשפה נוספת (בנוסף לשפת אמם ואולי עוד שפות) אך שאיפתנו היא להביאם לידי שליט

בעברית שלא תיפול ואף תעלה על השליטה בלשון האם.

הקניית שפה נוספת שונה במהותה מרכישת שפת האם.

לחץ כאן