הכנסת אורחים

תמונה לקישוט הסוכה

POTJIM-ET-HADELET-POTJIM-ET-HALEV