הלו פנינה – תודה

משימתו של יבגני היא שעשרים איש יודו לו בבת אחת.
רגע לומדים – פעולות דיבור: תודה

חינוכית ראשונים בעולם

לחץ כאן