המנון מדינת ישראל התקווה

המנון מדינת ישראל «התקווה» –
  מילים