המנון מדינת ישראל התקווה

המנון מדינת ישראל "התקווה" –
  מילים