העברית החדשה

התקווה6.  הקליפ הרשמי

שיר המתאר איך העברית בימינו….

לשיר, לחץ כאן