הקינה שהפכה לאומית. 929 תנך ביחד

שירה פלאית נולדת מתוך כאב: לא במקרה פסוקי קינה זאת ממשיכים לבטא מצבי נפש לאומיים שלנו לאורך הדורות. מורכבות בלתי אפשרית של של הסתלקות וצמיחה. מירון ח’ איזקסון כותב על קינת דוד (שמואל ב, א).
לקריאה לחצו כאן