הקש"ר השמ"ח

הקש"ר השמ"ח
הנאה קומיקס שיח רהיטות -היגוי שפה מידע חיוכי

כלי של קלינאית תקשורת לליקויי שפה- להדרכה וללמידה מרחוק

לחץ כאן