התורה היא מתנה – קרן תל״י

לפי המסורת, אחת המתנות היקרות ביותר שקיבל עם ישראל היא התורה, ואנו חוגגים קבלת מתנה זו בכל שנה בחג השבועות. בחג זה אנחנו גם מכירים תודה על מתנות היבול ומבטאים אותה במנהג הבאת הביכורים.

התורה, מתנה מדור לדור

מתנות בתורה ובחיינו

מתנות הביכורים