התנ»ך בקומיקס – דוד וגליית

שמואל א’ פרק יז’, פסוקים ל»ז-נ»ב
דו-קרב בין גליית הפלישתי הענק לדוד הצעיר. מי ינצח?
לסרטון, לחץ כאן