התקוה. תרבות יהודית ישראלית

ביחידה התקוה נכיר את מקורות ההמנון הלאומי שלנו.
היחידה מותאמת לכיתות ה’ וכוללת סרטונים, פריט אמנות ואת דפי העבודה האינטרקטיביים: