«ובחרת בחיים» : ערך חיי אדם בתרבות ישראל

ערך חיי אדם בתרבות ישראל
מחשבת ישראל
לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה
בבית הספר הממלכתי

 

לחץ כאן