זהות בכחול לבן – לכיתה ז

הספר עוסק בזהות יהודית־ישראלית בעולם משתנה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתחומים שונים בחיינו. כל תחום מוצג בשער נפרד: שער הזהות, שער התפילה והסידור, שער קיבוץ גלויות, שער מחזור הזמנים ושער מעגל החיים.

זהות בכחול לבן – לכיתה ז’