(חגי תשרי (המרכזיה החינוכית

פעילויות שונות על נוא חגי תשרי. סיפורים, משחקים, עריכת משאל, משחק שולחן, דיון סביב המלה סליחה ועוד….

להמשך הקריאה, לחץ כאן