חג הסוכות הידור מצוות

יחידה זו עוסקת בחג הסוכות ובעיקר בהכרת ארבעת המינים ונטילתם. בלשון התורה
נקרא האתרוג "פרי עץ הדר ," והמסורת קישרה בין בחירת אתרוג מהודר לנטילת ארבעת
המינים, למושג של "הידור מצווה – " "קישוט ועיטור מעשה המצווה" ( "ד ר יום טוב לוינסקי ,
"אנציקלופדיה של הווי ומסורת ביהדות ," דביר, תל אביב 1975.(

להמשך הקריאה, לחץ כאן