חודש אדר. חינוך לחיים בחברה. מפתח הל"ב לשעת חינוך

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתות בחודש אדר. לחץ כאן