חידון חנוכה

הוראת עברית
מילים ומושגים לחנוכה
Images, sound, background taken from
JI Studio App

לחידון, לחץ כאן