חידון כולנו אור איתן . מתרבות יהודית-ישראלית

החידון האינטראקטיבי «כולנו אור איתן» עוסק בחג החנוכה, בדגש על הנושא ערבות הדדית.
בחידות נפגוש היבטים שונים של מעורבות וערבות הדדית – בעבר, בהווה ובמבט אל העתיד המשותף שלנו.
פתרו את החידות, פתחו את הכספות ובצעו את המשימה. החידון מיועד לכיתות ד’ –ח’.
לחידון, לחץ כאן