חידוני התנ"ך – לפניכם דוגמאות לשאלונים- JIDON HATANAJ – MODELOS DE CUESTIONARIOS

Compartimos modelos de cuestionarios para el Jidó HaTanaj.

Para acceder, haz click acá