חירות במגילת רות

חירות במגילת רות. קריאה  בין תחומית במקרא ובאמנות

תכנית לימודים זו מטרתה להציג קריאה מחודשת ויוצרת במקרא. התכנית מיועדת למורים למקרא ובבסיסה הרצון למצוא נתיב שמגשר בין עולמם של התלמידים לבין הסיפור המקראי, במטרה להפוך את לימוד המקרא לחווייה רוחנית ואינטלקטואלית משמעותית.

הדרך המוצעת בתכנית זו היא ללמד את המגילה תוך דיאלוג מתמיד ורצוף עם יצירות אמנות שונות המאירות, מפרשות או אף מהוות “מדרש” יצירתי לסיפור.

חירות במגילת רות