חרות – בימים ההם ובזמן הזה ( קרן תל״י) – פעילות לחג הפסח

חודש ניסן וחג הפסח בפתח ואנו מציינים את צאת בני ישראל מעבדות מצרים לחירות ואת הפיכתנו לעם. בימים אלה נושא החירות מקבל משנה תוקף ומשמעויות נוספות וכואבות, בעוד אחינו ואחיותינו חטופים בעזה ואנו מתפללים ומייחלים לשובם עכשיו! 🎗️
״בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.״
(מתוך ההגדה של פסח, משנה, מסכת פסחים, פרק י, משנה ה)

פעילויות