טו בשבט – אחיה ידע – ב״ס יסודי

לקראת ט״ו בשבט, חומרים לפעילויות בכתה

טו בשבט