יהושע-שופטים. נקרא ונפעל, לכתה ד.

יהושע-שופטים. נקרא ונפעל, לכתה ד. (בינה גלר טליתמן וחנה שליטא

לחץ כאן