יום הולדת למדינה (קקל)

טריויה ליום העצמאות. כמה אתם מכירים את התישבות ואת מפת הארץ!!!

למשחק, לחץ כאן