יום הולדת שמח!! משחק יום העצמאות

לקראת יום העצמאות, אנו מזמינים אתכם לגלות בעזרת 20 שאלות מאתגרות את הסיפורים שמאחורי חלק מהיישובים ושמותיהם ולהעמיק את הידע שלכם במפת הארץ וההתיישבות.
קק»ל קשורה בעבותות להיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת ישראל. מאז רכישות הקרקע הראשונות בראשית המאה ה- 20 ועד היום ניכרת טביעת האצבע של קק»ל. מעשי קק»ל בעשרות השנים הראשונות לקיומה, אף התוו וקבעו את גבולותיה של המדינה הצעירה.