יום הזיכרון לְחלְלי מערְכות ישראל וּלְנפגְעי פעולות האיבה

יום הזיכרון לְחלְלי מערְכות ישראל וּלְנפגְעי פעולות האיבה

אתר הכנסת

לחץ כאן