יום הזיכרון לְחלְלי מערְכות ישראל וּלְנפגְעי פעולות האיבה

יום הזיכרון לְחלְלי מערְכות ישראל וּלְנפגְעי פעולות האיבה
ויקיפדיה.