יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

ביחידה נכיר היכרות ראשונית את השיר ואת מקומו בתרבות הישראלית ונעסוק בערך הרעות והחברות.
היחידה מותאמת לכיתות ה' וכוללת מדריך מפורט למורה, דף עבודה לתלמיד/ה וסרטונים.
תרבות יהודית ישראלית