יום הכיפורים. אנציקלופדיה יהודית

יום צום בעשירי לתשרי. יום סליחה וכפרה

תוכן הערך:
ערב יום כפורים, בקשת מחילה, התענית ביום כיפור, תשובה וכפרה, מנהגים בתפילות , מנהגים בסדר היום , טעם ליום הכיפורים

לחץ כאן