יום העצמאות בחידות ציורים (קקל)

חידות בציורים ליום העצמאות: מחליפים את האיור באותיות, מוסיפים או מורידים אותיות כשאתם מתבקשים, ומרכיבים מילה או צמד מילים הקשורים ליום העצמאות

למשחק אינטראקטיבי, לחץ כאן

Si quieres descargar el pdf con las adivinanzas….. haz click acá