יום העצמאות-האקדמיה ללשון העברית

את המילה עצמאות חידש על פי עדותו איתמר בן אב»י, כנראה בראשית המאה העשרים. וכך הוא כותב בספרו האוטוביוגרפי «עם שחר עצמאותנו»: «הנה רואה אני בדמיוני את ‘אחרית הימים’… הנה נקבצים ובאים אחינו מכל פזוריהם לארץ האבות… הנה שולח לפנינו אלהי אבותינו את הרצון והעוז להקים על יסודם את העצמאות העברית בכל תפארתה».
בלשון חכמים רגילות צורות דוגמת ‘עצמו’, ‘עצמי’, וכן הצירופים ‘ברשות עצמו’, ‘לעצמי’, ‘בעצמי’ וכיוצא בהם. צורות וצירופים אלו משמשים בין השאר להדגיש שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו, לבדו, ללא עזרת אחרים, נראה ששימושי לשון אלו היו ההשראה לחידושו של בן אב»י – עצמאות.