יום העצמאות, ציונות ועוד… תרבות יהודית ישראלית.

פה בארץ חמדת אבות-כיתה ה’
ביחידה, נשיר ונכיר את אחד השירים הראשונים והמייצגים של הציונות בראשית דרכה.
היחידה מותאמת לכיתות ה’ וכוללת מדריך מפורט למורה, פעילויות חוויתיות, משחקים, סרטונים ודף עבודה.