יום ירושלים. היציאה מהחומות – אתר גלים

פעילויות שונות על יום ירושלים.
החיים בתוך חומות ירושלים, מקימים שכונות מחוץ לחומות, שכונה ועוד שכונה, ירושלים – עתיקה וחדשה

לפעילויות, לחץ כאן